अधिकारी वर्ग   महानगरपालिका सदस्य

The GAD / EST department is establishing.

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील

सौ. वर्षा नारायण खडके

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ९ अ
आरक्षण ओ. बी. सी. महिला राखीव

शिक्षण

एम.एस.सी , एम.पी.एड , एम,ई,डी, नेट( भोतिकशास्त्र) पी. एच. डी
पत्ता स्टेट.बँक ऑफ इंडिया जवळ, गांधी नगर, जिल्हा पेठ, जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक ०२५७ -२२३५२९
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१ ९४२२२७७७४०
ई-मेल आयडी  -

श्री. श्यामकांत ब. सोनवणे 

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ९ ब
आरक्षण जनरल 

शिक्षण

बी.कॉम 
पत्ता ३९६/३, जय किसन वाडी, जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक ०२५७ -२२२८२८२
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक ०२५७ -२२२२२६१ 
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

श्री. अश्विन शांताराम सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १० अ
आरक्षण ओ. बी. सी.

शिक्षण

बी.ए .एम.एस.
पत्ता १६ एल.आय.सी कॉलनी, रिंगरोड, जळगाव.
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष भाजपा
घरचा दुरध्वनी क्रमांक ०२५७-२२३४४९२
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१ ९३७२४९९९९१
ई-मेल आयडी  shraddhacables@gmail.com

सौ. जयश्री नितिन पाटील

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १० ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

बी. ए.
पत्ता ४३, गुरुदत्त कॉलनी, गणेश कॉलनी चौक, जळगाव. 
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष भाजपा
घरचा दुरध्वनी क्रमांक +९१ ९४२१५६८२२९
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१ ९८२३०९८०९१
ई-मेल आयडी  nitinmpatil70@gmail.com

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील