अधिकारी वर्ग   महानगरपालिका सदस्य

The GAD / EST department is establishing.

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील

सौ. कांचन विकास सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ५ अ
आरक्षण अनुसूचित जमाती महिला

शिक्षण

-
पत्ता वाल्मिक नगर, पक्की चाळ आसोदा रोड/हरी ओम नगर जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष मनसे
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

श्री. मिलिंद कोन्डु सपकाळे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ५ ब
आरक्षण जनरल

शिक्षण

एस.एस .सी.
पत्ता वाल्मिक नगर, असोदा रोड, जळगाव 
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष मनसे
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१ ९८२३०९३०९४
ई-मेल आयडी  -

श्री. गणेश बुधो सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ६ अ
आरक्षण अनुसूचित जाती

शिक्षण

बी.कॉम .(फर्स्ट क्लास)
पत्ता आसोदा रोड, तानाजी मालुसरे नगर, गट नं १०६, प्लॉट नं ११,१२ , जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक ०२५७ - २२२४१८९
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१ ९३७१०६१७७१
ई-मेल आयडी  ganeshsonawane१९८५ @gmail.com

सौ. पद्माबाई भा. सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ६ ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

-
पत्ता १०६, रीधुवाडा, शनिपेठ जळगाव.
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष मनसे
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील