अधिकारी वर्ग   महानगरपालिका सदस्य

The GAD / EST department is establishing.

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील

श्री. पृथ्वीराज आ. सोनवणे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक २९ अ
आरक्षण ओ. बी. सी.

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.७८, प्लॅट न. १०८, पुष्कराज अपार्टमेंट, आदर्श नगर, जळगाव.
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष भाजपा
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

सौ. ज्योती बालासाहेब चव्हाण

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक २९ ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

-
पत्ता १०० मोहन नगर वृंदावन गार्डन, सर्वे नं.४४९/१ जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष भाजपा
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

शेख शबानाबी सादिक

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३० अ
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

पत्ता मोहंमदिया नगर तांबापूर जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

श्री. सदाशिव गणपत ढेकळे

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक ३० ब
आरक्षण जनरल

शिक्षण

१० वी 
पत्ता ७५ "शिवनेर", आदर्श नगर, जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष खान्देश विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक +९१  ९८२३०४६४५६ 
ई-मेल आयडी  -

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील