अधिकारी वर्ग   महानगरपालिका सदस्य

The GAD / EST department is establishing.

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील

 सौ. प्रतिभा चंद्रकांत कापसे.

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक  १३ अ
आरक्षण ओ. बी. सी. महिला

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.२१, शंकर आप्पा नगर, पिंप्राळा जळगाव
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

श्री. भागचंद (अमर) जैन.

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १३ ब
आरक्षण जनरल

शिक्षण

-
पत्ता प्लॉट न.३१,३२ शंकर आप्पा नगर, पिंप्राळा जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष खान्देश  विकास आघाडी
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

श्री. सुरेश माणिक सोनवणे. 

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १४ अ
आरक्षण अनु. जा. पुरुष

शिक्षण

-
पत्ता घर न. ९७२, घरकुल बौध्द वसाहत पिंप्राळा जळगाव
स्त्री / पुरुष पुरुष
पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

मुक्तार रसूल पठाण 

प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्रमांक १४ ब
आरक्षण जनरल महिला

शिक्षण

-
पत्ता पिंप्राळा, घरकुल न्यु ख़ाँजामिया नगर बिल्डींग न. २६ रूम न. १
स्त्री / पुरुष स्त्री
पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
घरचा दुरध्वनी क्रमांक -
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक -
भ्रमणध्वनी  क्रमांक -
ई-मेल आयडी  -

मागे १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ पुढील