जिल्हा स्तरीय वर्ग    स्थायी समिति चे अध्यक्ष

सभापती स्थायी समिती

प्रा.डॉ.वर्षा नारायण खडके

फोन नंबर (0257) 2214040 , 94222 77740
शिक्षण एम.एस.सी , एम.पी.एड , एम,ई,डी, नेट( भोतिकशास्त्र) पी. एच. डी
ईमेल jcmcjalgaon@gmail.com
पत्ता 61/1 गांधी नगर,स्टेट बँक मागे,जिल्हा पेठ,जळगांव